โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 4)

08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

          คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

          ช่วงเช้า: ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Outcome-based Learning” โดย ดร.นันทน์ ถาวรังกูร (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          ช่วงบ่าย: สร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์การ
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประกันคุณภาพ
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2183 ครั้ง