งานครบรอบ 14 ปี ตลาดนัด "เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย"

06.30 - 12.00 น. สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ( Agricultural Resource System Research Station.)

ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ได้มีการจัดงานครบรอบ 14 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและคืนกำไรให้ลูกค้า ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมนั่งรถรางชมไร่ กิจกรรมลดแลกแจกแถมถุงผ้าลดโลกร้อน และกิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากพืชผักปลอดสารพิษ  รวมทั้งนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ

โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรมครบรอบ 14 ปี ในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความครึกครื้นและสนุกสนาน อีกทั้งผู้ที่มาร่วมงานต่างได้ความรู้ และสินค้าเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย กลับบ้านไปด้วยรอยยิ้ม

พบกันอีกครั้ง ในปีที่ 15 นะคะ

ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย

ทุกวันเสาร์ (Every Saturday) ณ ไร่แม่เหียะ เวลา 6:00-11:30 น.
(เปิด App Google Map ค้นหา(search)
คำว่า "Saturday Organic Market")

และทุกวันพุธ (Every Saturday) 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ประตูโครงการหลวงฯ) 
ตั้งแต่เวลา 6:00-11:30 น.

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 4 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1475 ครั้ง