บุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน ณ สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

09.00 - 16.00 น. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. อาจารย์ดร.ประทานทิพย์ กระมล พร้อมด้วยบุคลากร (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) จากศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณทัพไท หน่อสุวรรณ คุณฐากูร ปัญญาใส คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ และนางสาวปรียานุช ชื่นสิน (ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาโท)

ได้นำบุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน ณ สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัด "เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร รวมทั้งการสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษ ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 4 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1523 ครั้ง