โครงการ"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน"  ("AGGIE SUMMER CAMP 2018'')

09.00 - 16.00 น. สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ( Agricultural Resource System Research Station.)

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00น.

น้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน" 
("AGGIE SUMMER CAMP 2018'')

ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
"ลงแปลงปลูกข้าว"และ"การปลูกผักในที่ร่ม"
ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ภายในไร่แม่เหียะ)

ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ
ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ

รวมทั้งได้สนุกสนานกับการเก็บ
"มะเขือเทศปลอดสารพิษ"สดๆ จากไร่

"ความสนุกสนาน"ที่แสดงออกมา
ผ่าน"รอยยิ้ม"และ"เสียงหัวเราะ"ของพวกเค้า
ควบคู่ไปกับ"การเรียนรู้"ในวันนี้
ส่งผลให้พวกเค้าได้รู้จักและสัมผัสกับ"ธรรมชาติ"

นำไปสู่"ความรัก"และการอยู่ร่วมกับธรรรมชาติ
อย่างยั่งยืนต่อไป...


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 4 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1577 ครั้ง