การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการสู่การเป็น Smart Agriculture

06.00 - 06.00 น. ห้องรับรองสำนักงานคณบดี

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านหม่อนไหม (Sericulture) สู่การเป็น Smart Agriculture ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายจาก Nagasaki University และ Center for International Collaborative Research (CICORN) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2064 ครั้ง