งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบกรอกตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI Online)

07.00 - 07.00 น.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบกรอกตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI Online) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานด้านการกรอกตัวชี้วัดในแต่ละด้านทำความเข้าใจกับการใช้งานระบบตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI Online System) โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานคณะฯ จากส่วนงานต่างๆ อาทิ หัวหน้างาน  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการกรอกตัวชี้วัด เข้าร่วมอบรมการใช้งานอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2076 ครั้ง