พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14

07.00 - 07.00 น.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 (The 14th Intensive Course Program) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินได (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรและการปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. เพื่อเป็นการแนะนำคณาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนกิจกรรมของหลักสูตรในภาพรวม ณ ห้องประชุมมนู ศรีติสาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ


เอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1893 ครั้ง