การบรรยายแนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

07.00 - 07.00 น.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 - 15:30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายแนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Hiromi Maekawa, Molecualr Cell Biology, Coordinator of the Graduate School of Bioresources and Bioenvironmental Sciences ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2235 ครั้ง