รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

07.00 - 07.00 น.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังสี เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 โดยมีการบรรยายถึงความสามารถของอาจารย์ว่า

"เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการในสายวิชาที่สอนเป็นอย่างดียิ่ง และสามารถใช้ทักษะการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 ในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็น และมีเมตตาต่อผู้อื่น ทุ่มเทเวลาในการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต..."

ทางภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. โสระยา ร่วมรังสี มา ณ ที่นี้


เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : พงศกร ศุภกิจไพศาล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1425 ครั้ง