ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยโอบิอิโรและหน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น

07.00 - 07.00 น.

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09:30 - 11:30 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร. จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยโอบิอิโร (Obihiro University) และหน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1790 ครั้ง