งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน

07.00 - 07.00 น.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ในแต่ละหน่วยงานได้เรียนรู้การใข้งานและทำความเข้าใจถึงระบบเว็บไซต์เพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงในลำดับต่อไป โดยมีนายศักดิ์ชัย พิรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีผู้เข้าร่วมอบรมนำโดย นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  คณาจารย์ หัวหน้างาน  บุคลากรจากสำนักงานคณะ ภาควิชา และศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งานอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 40 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด : งานยุทธศาสตร์และแผน
เปิดอ่าน : 2152 ครั้ง