งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

07.00 - 07.00 น.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานสำนักงานคณะ และบุคลากรจากงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมทำการอบรมการใช้งานต่อไป ณ ห้องประชุม มนู คีติสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1996 ครั้ง