กิจกรรมทั้งหมด


ปี:
ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบรอบ 34 ปี 9 มิ.ย. 2566 14
2 วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 9 มิ.ย. 2566 16
3 พิธีเปิดตัวและลงนามการดำเนินโครงการ “Sustainable consenvation and value adding locally edible floral species in the Mekong regions” 8 มิ.ย. 2566 32
4 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 6 มิ.ย. 2566 33
5 รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566 3 มิ.ย. 2566 13
6 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 1 มิ.ย. 2566 64
7 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 31 พ.ค. 2566 52
8 ต้อนรับ Associate Professor Dr.Nurul Huda จาก Faculty of Sustainable Agriculture, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย 29 พ.ค. 2566 31
9 ต้อนรับ บริษัท มาชิเทค จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชา เพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการวิจัย 29 พ.ค. 2566 31
10 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2566 26 พ.ค. 2566 60
11 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัทไทยสกายวิชั่น จํากัด 25 พ.ค. 2566 92
12 ต้อนรับคณาจารย์และกลุ่มนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้หน่วยงาน International Studies Abroad LLC. 25 พ.ค. 2566 66
13 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท เนปอน ประเทศไทย จำกัด 25 พ.ค. 2566 35
14 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 23 พ.ค. 2566 51
15 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 3/2566 22 พ.ค. 2566 91
16 พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม ประจำปี 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ค. 2566 34
17 MOU ความร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ บุคลากร ภายใต้ Erasmus+ Mobility Program 16 พ.ค. 2566 33
18 ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 16 พ.ค. 2566 31
19 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Insects: proteins and beyond" 15 พ.ค. 2566 59
20 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 12 พ.ค. 2566 62
21 รับมอบครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงโรงเรือน Evaporative cooling system 11 พ.ค. 2566 42
22 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 2566 59
23 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 10 พ.ค. 2566 74
24 คณะเกษตรศาสตร์ให้ต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง 10 พ.ค. 2566 42
25 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 9 พ.ค. 2566 62
26 ต้อนรับ Prof.Dr. Yi-Chen Chen, Chairman, Department of Animal Science and Technology และ Prof.Dr. Chung-Hsi Chou, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University 3 พ.ค. 2566 50
27 ต้อนรับ Prof. Dr. Der-Ming Yeh, Chair, Department of Horticulture and Landscape Architecture, National Taiwan University 1 พ.ค. 2566 81
28 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 "ออนซอน 38 ปี 4 จอบภาคี ตุ้มโฮมน้องพี่ ประเพณีเกษตรเฮา" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 พ.ค. 2566 75
29 รดน้ำดำหัว ขอพร ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 เม.ย. 2566 53
30 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 117
31 พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงกรานต์สราญสุข ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 127
32 ต้อนรับ Professor Dr.Kim Seung-Heui, Faculty, Horticulture/Major of Fruit Crops จาก Korea National University of Agriculture and Fisheries, Republic of Korea 26 เม.ย. 2566 59
33 โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตร หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) 25 เม.ย. 2566 80
34 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 6 ปี ประจำปี 2566 24 เม.ย. 2566 54
35 รดน้ำดำหัวให้แก่คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 24 เม.ย. 2566 61
36 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 (วาระพิเศษ) 24 เม.ย. 2566 55
37 หารือแนวทางความร่วมมือกันในการจัดทำโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) 24 เม.ย. 2566 48
38 ต้อนรับ Professor Dr. Park Won Gyu, Dean, College of Fisheries Sciences, Puyong National University, Republic of Korea 24 เม.ย. 2566 47
39 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2566 21 เม.ย. 2566 108
40 ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 เม.ย. 2566 32
41 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรคและระบบการผลิตต้นไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายในโรงเรือน 20 เม.ย. 2566 52
42 ร่วมเปิดโรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย 20 เม.ย. 2566 56
43 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 19 เม.ย. 2566 69
44 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแบรนด์ไทย จำกัด  18 เม.ย. 2566 69
45 ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูปสําคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2566 13 เม.ย. 2566 49
46 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 11 เม.ย. 2566 21
47 ร่วมงานส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 10 เม.ย. 2566 69
48 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 7 เม.ย. 2566 28
49 การจัดการอบรมความรู้ ระบบ e-Action plan 4 เม.ย. 2566 32
50 คณะฯให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 3 เม.ย. 2566 141
51 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 เม.ย. 2566 95
52 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Tzung-Su Ding, Chirman, School of Forestry and Resource Conservation จาก National Taiwan University 3 เม.ย. 2566 96
53 ร่วมทำบุญครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 31 มี.ค. 2566 97
54 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2566 29 มี.ค. 2566 121
55 ประชุมหารือและลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ร่วมกับนักวิชาการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ 27 มี.ค. 2566 154
56 อบรมหลักสูตร “การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค” 24 มี.ค. 2566 83
57 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2566 57
58 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 22 มี.ค. 2566 90
59 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย 22 มี.ค. 2566 98
60 ประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิฯ​ ครั้งที่ 2/2566 21 มี.ค. 2566 135
61 ต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno, Assoc. Prof. Dr. Masaomi KIMURA แล Prof. Dr. Nobumasa Hatcho จาก Kindai University ประเทศญี่ปุ่น 21 มี.ค. 2566 85
62 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฝึกงาน 1 (400190) และ ฝึกงาน 2 (400290) 21 มี.ค. 2566 94
63 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมใจทำความสะอาด 20 มี.ค. 2566 211
64 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มี.ค. 2566 97
65 ต้อนรับ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15 มี.ค. 2566 114
66 อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 15 มี.ค. 2566 95
67 นำเสนอผลการฝึกงาน โครงการเกษตรแบบครบวงจร 15 มี.ค. 2566 106
68 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วิสและบุตร จำกัด 13 มี.ค. 2566 168
69 ต้อนรับ Dr.Ko-Hua,Tso ซึ่งเป็น Senior Research Fellow จากบริษัท Dr. Bata Ltd. ประเทศฮังการี 13 มี.ค. 2566 202
70 ก้าวสู่ปีที่ 6 หนังสือพิมพ์คนล้านนา 13 มี.ค. 2566 107
71 ต้อนรับ คณะนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยองค์การวิจัยด้านอาหารและการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น 13 มี.ค. 2566 169
72 ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 มี.ค. 2566 92
73 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ผลสดและการจัดการระบบโรงเรือน ของบริษัท นิฮง อะกริ (ไทยแลนด์) จำกัด 9 มี.ค. 2566 101
74 ให้การต้อนรับ Assistant professor Dr.Xiaoxuan Lu, Dr. Ashley Scott Kelly, The University of Hong Kong (HKU) 7 มี.ค. 2566 225
75 ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น 2 มี.ค. 2566 110
76 ต้อนรับกรรมการผู้จัดการบริษัทแบรนด์ไทย จำกัด 2 มี.ค. 2566 98
77 ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานของศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร 1 มี.ค. 2566 171
78 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ) 28 ก.พ. 2566 147
79 ต้อนรับ Prof. Dr. Qinghai Song จาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) Chinese Academy of Sciences 25 ก.พ. 2566 157
80 วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 19 25 ก.พ. 2566 142
81 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2565 23 ก.พ. 2566 177
82 พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 56 ปี 23 ก.พ. 2566 245
83 ร่วมงาน BOI Networking Reception สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจภาคเหนือ 23 ก.พ. 2566 105
84 เยี่ยมชม Solution ระบบภาพและระบบเสียงสำหรับห้องเรียน/ห้องประชุม 23 ก.พ. 2566 100
85 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง 20 ก.พ. 2566 152
86 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19 ก.พ. 2566 116
87 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ National Ilan University ไต้หวัน 16 ก.พ. 2566 142
88 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 15 ก.พ. 2566 157
89 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคเหนือตอนบนเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตรนวัตกรรม "พืช" พร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน 15 ก.พ. 2566 124
90 ศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง 13 ก.พ. 2566 197
91 ต้อนรับกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด 9 ก.พ. 2566 135
92 ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านทุนวิจัย 9 ก.พ. 2566 129
93 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ก.พ. 2566 134
94 ต้อนรับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายของสำนักทะเบียนและประมวลผล 8 ก.พ. 2566 183
95 เครือข่ายบริหารงานวิจัย Node ภาคเหนือ 8 ก.พ. 2566 128
96 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 8 ก.พ. 2566 160
97 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 6 ก.พ. 2566 171
98 ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Petr Konvalina รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Faculty of Agriculture and Technology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic 3 ก.พ. 2566 125
99 ร่วมวางพวงหรีดงานศพ คุณแม่ตูมมา ณ เชียงใหม่ 2 ก.พ. 2566 150
100 ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. NGUTEN TRONG NGU Vice Dean College of Agri Can Tha University (Fac. of Agri. Sci.) 2 ก.พ. 2566 135
101 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ คุณแม่ตุมมา ณ เชียงใหม่ 2 ก.พ. 2566 113
102 ร่วมวางพวงหรีด นายดี แสนศิริ อดีตลูกจ้างประจำสังกัดศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ 1 ก.พ. 2566 128
103 ต้อนรับ Prof. Dr. Jim Wang 1 ก.พ. 2566 117
104 การประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 1/2566 1 ก.พ. 2566 113
105 ต้อนรับ Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Langholz ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและหารือด้านความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน 31 ม.ค. 2566 139
106 สยามคูโบต้า มอบของสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 31 ม.ค. 2566 168
107 สคส.พระราชทานมอบแก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2566 153
108 เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน 27 ม.ค. 2566 79
109 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณเอกภพ ช่างแก้ว 26 ม.ค. 2566 133
110 ต้อนรับ คุณทัศนีย์ สุวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มานิตย์บริการท่องเที่ยว 26 ม.ค. 2566 119
111 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 25 ม.ค. 2566 118
112 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 25 ม.ค. 2566 125
113 งาน The International Plant Fair (IPM ESSEN) 2023 - The world's leading trade fair for horticulture 24 ม.ค. 2566 103
114 แสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 24 ม.ค. 2566 105
115 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 24 ม.ค. 2566 75
116 บรรยากาศงานแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565 23 ม.ค. 2566 115
117 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ 22 ม.ค. 2566 105
118 วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ม.ค. 2566 109
119 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ 18 ม.ค. 2566 141
120 การฝึกซ้อมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 18 ม.ค. 2566 173
121 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 18 ม.ค. 2566 187
122 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 1/2566 17 ม.ค. 2566 237
123 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธกส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน 16 ม.ค. 2566 135
124 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม - รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล 13 ม.ค. 2566 137
125 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” ณ National Taiwan University (NTU) เมืองไทเป (ไต้หวัน) 13 ม.ค. 2566 134
126 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565:ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ 12 ม.ค. 2566 206
127 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2566 150
128 ต้อนรับคณะทำงานงานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12 ม.ค. 2566 134
129 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 11 ม.ค. 2566 210
130 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” 11 ม.ค. 2566 89
131 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 10 ม.ค. 2566 182
132 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 10 ม.ค. 2566 207
133 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9 ม.ค. 2566 135
134 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” 9 ม.ค. 2566 112
135 ต้อนรับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 5 ม.ค. 2566 148
136 ต้อนรับบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ม.ค. 2566 178
137 ต้อนรับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3 ม.ค. 2566 163