ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา ตาเที่ยง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยทำหน้าที่เป็นปรึกษาให้กับโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา ตาเที่ยง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยทำหน้าที่เป็นปรึกษาให้กับโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยในการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคนิทัศน์ กลุ่มที่ 6 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การใช้ประโยชน์จากเปลือกส้มเขียวหวานเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในด้านเวชสำอาง ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2566 00.00 น.
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 506 ครั้ง