ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-944621 , 053-221275

Website : http://www.agri.cmu.ac.th/carsr

E-mail : tawin.k@cmu.ac.th หรือ thanit@cmu.ac.th: 2332 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง