ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญ...

นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า บริษัทห้างร้าน ผู้ใช้บริการงานวิจัย / ด้านงานบริการวิชาการ เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อคณะเกษตรศาสตร์

ร่วมตอบแบบประเมินวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มช.


"คลิกที่นี่ เพื่อร่วมตอบแบบประเมิน"

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-30 14:59:14
เผยแพร่โดย : ชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 563 ครั้ง