บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิรซ (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด นำนักศึกษาฝึกงาน มาฝึกปฎิบัติงานเป็นผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิรซ (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด ได้รับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564-14 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 คน ทางบริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิรซ (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด ได้นำนักศึกษาฝึกงานดังกล่าว มาฝึกปฎิบัติงานเป็นผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการฝึกปฏิบัติการดังนี้

1.  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ความเผ็ดในพริก

2.  การหาวิธีสกัดไขมันในเมล็ดข้าวโพด

3. การกระตุ้นอัตราการงอกของเมล็ดด้วยพลาสมา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-08 15:41:18
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1180 ครั้ง