วิสัยทัศน์
Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  24

  คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบนฯ เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

  08.30 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/458
 • Jun
  25

  พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

  08.30 - 10.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/455
 • Jun
  27

  พิธีไหว้ครู คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

  10.00 - 12.00 น.

  วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.15 น. ณ ใต้อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ 

 • Jun
  28

  คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนตากวิทยาคม เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

  08.30 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/459
 • Jul
  08

  พิธีถวายต้นเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

  09.30 - 11.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/456
 • Jul
  10

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2567

  09.00 - 14.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/457
 • Jul
  17

  โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/406
 • Oct
  16

  โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/407
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา (AAS_CMU Camp ครั้งที่ 3) 5 มิ.ย. 2567 | : 29
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 18 ต.ค. 2565 | : 398
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29 ส.ค. 2565 | : 408
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที EP080008 13 ธ.ค. 2564 | : 717
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที EP080008 8 พ.ย. 2564 | : 708
สื่อบริการวิชาการ การพัฒนาวิธีเหนี่ยวนำการตกไข่อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องในแม่พันธุ์แพะ 29 ก.ค. 2564 | : 748
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศิริพร โทลา ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 4 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว ประจำปี 2564 จากงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 24 มิ.ย. 2564 | : 1286
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ฮับขวัญน้องหล้า มัดมือน้องใหม่" 23 พ.ย. 2563 | : 1078
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 12 พ.ย. 2563 | : 976
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิต 14 ม.ค. 2563 | : 1347
เชิญร่วมกิจกรรม " ฮับขวัญน้องหล้า มัดมือน้องใหม่ " 2 ธ.ค. 2562 | : 1314
ขายกระสอบอาหารไก่ ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม 2 พ.ค. 2561 | : 2143
ลูกไก่ไทยสามสาย โตเร็ว เลี้ยงง่าย สามารถสร้างรายได้ดี 25 เม.ย. 2561 | : 1852
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21  2 เม.ย. 2561 | : 1669
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 14 มี.ค. 2561 | : 1566
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ NASCoT 2018 ครั้งที่ 7 13 ก.พ. 2561 | : 2165
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด