ปี:
เดือน:

ข่าวผู้บริหารวันที่
1 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินัฟ ฟอร์ ไลฟ์ วิลเทจ  16/07/2567
2 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/07/2567
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Agricultural Science and Technology Research Center, Andong National University, สาธารณรัฐเกาหลี 10/07/2567
4 กิจกรรม National University of Singapore (NUS)-Residential College 4 (RC4) Undergraduate Course within the Southeast Asian Friendship Initiative (SFI) of NUS Global 09/07/2567
5 พิธีเปิดโครงการ “ห้วยทรายรักษ์ป่า” ภารกิจดับไฟป่าแปลงใหญ่ ลด PM2.5 เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ Chiang Mai Wellness & Gastronomy City  07/07/2567
6 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04/07/2567
7 หารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวภายใต้ Chiang Mai Wellness & Gastronomy City สืบเนื่องจากทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ 04/07/2567
8 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชม CMU BCG platform ณ ไร่แม่เหียะ 03/07/2567
9 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02/07/2567
10 ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย 21/06/2567
11 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน 19/06/2567
12 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เข้าวางหรีดคุณพ่อชัยฤทธิ์ เตชะพันธุ์ บิดาของ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มช. 18/06/2567
13 ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก College of Agriculture, Auburn University สหรัฐอเมริกา 17/06/2567
14 วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี สำนักบริการวิชาการลและงาน "UNISERV ONE Heart (for All)" 14/06/2567
15 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 13/06/2567
16 พิธีคารวะอนุสรณ์สถาน รศ. ดร.สุขุม อัศเวศน์ 11/06/2567
17 ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Xin Zhao, the Distinguished James McGill Professor from the Departments of Animal Sciences at McGill University, แคนาดา 07/06/2567
18 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2567 07/06/2567
19 ให้การต้อนรับ Ms.Bernice Anne D.De Torres, Program Specialist 31/05/2567
20 ให้การต้อนรับ Professor Dr. Li Xuejun, Deputy Dean College of Tropical Crops Yunnan Agricultural University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 30/05/2567
21 โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29/05/2567
22 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Lyu Sheng กงสุล consul จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ 29/05/2567
23 คณะเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Professor Dr. Yu-wei Chang Dean of International Affairs จาก National Taiwan Ocean University, ไต้หวัน 29/05/2567
24 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) National Taiwan Ocean University, Taiwan 28/05/2567
25 เข้าพบผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ เพื่อเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและจัดแสดงนิทรรศการ 24/05/2567
26 เข้าหารือความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2567 กับ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 16/05/2567
27 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในด้านปศุสัตว์ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09/05/2567
28 ให้การต้อนรับ คุณมงคล มหาเจริญเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ บริษัท Advance see 08/05/2567
29 หารือความร่วมมือโครงการพัฒนางานวิจัย งานพัฒนานักศึกษา และข้อเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 07/05/2567
30 การสัมมนาภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช ประจำปี 2567 30/04/2567
31 ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” 29/04/2567
32 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน "ลูกจ๊างฮ่วมใจ๋ สูมาคารวะ คณาจารย์อาวุโส” พิธีมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/04/2567
33 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท อังเคิล คอฟฟี่ จำกัด 16/04/2567
34 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 04/04/2567
35 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี​ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04/04/2567
36 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Yunnan Agricultural University และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27/03/2567
37 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno และ Dr. Masaomi Kimura จาก Faculty of Agriculture, Kindai University, Japan 26/03/2567
38 TRUE-CPF จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายผลโครงการเกษตรประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายในปี 2030 22/03/2567
39 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีลงนามระหว่าง Korea National University of Agriculture and Fisheries, Republic of Korea และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21/03/2567
40 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” 11/03/2567
41 เข้าหารือความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 23/02/2567
42 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/02/2567
43 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศอินโดนีเซีย 16/02/2567
44 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศศรีลังกา 09/02/2567
45 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 06/02/2567
46 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Northwest A&F university, China 02/02/2567
47 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาคันตุกะจาก University of Wisconsin-River Falls (UWRF), United State 01/02/2567
48 ต้อนรับกรรมการบริษัทอังเคิล คอฟฟี่ จำกัด 01/02/2567
49 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก College of Agriculture and Life Sciences (CALS), Gyeongsang National University (GNU), Korea  30/01/2567
50 ต้อนรับคณะคณาจารย์จาก Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 25/01/2567
51 รับมอบ สคส.พระราชทาน 2567 25/01/2567
52 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายโล่เกียรติยศนักศึกษาเก่าดีเด่น แด่เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง 24/01/2567
53 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24/01/2567
54 พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 24/01/2567
55 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23/01/2567
56 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 19/01/2567
57 สวัสดีปีใหม่ และประชาสัมพันธ์และหารือความร่วมมืองานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 17/01/2567
58 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Gyongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี 08/01/2567
59 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 08/01/2567
60 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 03/01/2567