ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Ms.Bernice Anne D.De Torres, Program Specialist จาก Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) College, ประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยี่ยมเยือนและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Carbon Farming as a Nature-based Solution towards Sustainable Agriculture in Southeast Asia (CFNSEA) ของคณะเกษตรศาตร์ โดยมีคณาจารย์คณะเกษตรศาสร์ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี วันที่ 31 พฤษภาคม 2567


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-04 11:06:49
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 42