คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1921/2567 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-29 19:41:40
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 56