คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่  183 /2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
เอกสารประกอบ : คำสั่งคุมสอบกลางภาคฤดูร้อนป-ตรีปี2566.pdf
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-01 09:49:15
เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์
View : 208