ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา จัดกาดโก้งโค้งปี๋ใหม่เมือง

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรม “กาดโก้งโค้งปี๋ใหม่เมือง” ในวันที่ 3-5 เมษายน 2567 บริเวณลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 16.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานในวันนั้นด้วย

กาดโก้งโค้งปี๋ใหม่เมือง จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีล้านนาในช่วงสงกรานต์ หรือช่วงปี๋ใหม่เมือง ให้ยังคงอยู่ รวมทั้งเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า อาหารพื้นบ้าน หัตกรรมล้านนา ต้นไม้กล้าไม้ จากวิสาหกิจขุมชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานมีการสาธิตการตัดตุง การตอกผ้าต้องลาย กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมเสวนาวิชาการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ศูนย์บูรณาการ สาธิต และฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร, ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช., สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช., ฟาร์ม Hydro KAT และของขวัญจากก้อนดินฟาร์ม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์สนั่น ธรรมธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องพฤกษามาลีกับปี๋ใหม่แก้ว และช่วงเย็นของทุกวันจะความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมแสดงรำวงย้อนยุค จำนวนกว่า 15 ทีม


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-18 10:03:29
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์
View : 386