ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรม workshop แก่นักเรียนป. 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 8.45 – 11.45 น. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม workshop ครีเอทเมนูแสนอร่อยจากน้ำนมโคคุณภาพและสวนสวยด้วยสองมือ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมศึกษา จำนวน 206 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทฤษฎี คำหล่อ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายนิรัช ก้อนใจ ข้าราชการ นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการ) หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

**โรงเรียน หรือหน่วยงานไหนสนใจให้ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร ติดต่อที่ โทรศัพท์ 053-944-088 (ในวันและเวลาราชการ)


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-17 13:53:22
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์
View : 350