รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ NPUST Taiwan Experience Education Program ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 โดยมอบทุนการศึกษาให้เดือนละ 12,000 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกฟอร์มเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ https://forms.gle/m3s2UYErsQKa7bmb9 (หมดเขตรับสมัคร 29 ก.พ. 2567) Program Host: National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan Program Sponsor:Ministry of Education, Taiwan. Application deadline:February 29, 2024. Contact:Ms.Tsai E-mail:idpiavt201@mail.npust.edu.twวันที่เผยแพร่ : 2024-02-09 10:41:19
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 148