กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดงาน "FUTURE THAILAND" และพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ โดยมี นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คุณศุภมาส อิศรภักดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-12 10:39:58
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์
View : 352