คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมเปตองคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทีมชาย 2 คน ในการแข่งขันเปตองในงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมนักกีฬาโดย นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล นักจัดการงานทั่วไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-29 11:49:49
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 385