โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และคิดต้นทุนของหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-17 11:15:46
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล
View : 400