นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัลที่สองในการนำเสนองานวิจัย ในหัวข้อ Landscape Floral Pigment: Phytochemical, Ecological, Anthropological Importance ในงานประชุม 2023 National Conference on Ethnobotany and Asia-Pacific Forum on Ethnobotany ณ เมือง Huaihua ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่่ 11-13 สิงหาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และควบคุมดูแล


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-16 18:21:52
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล
View : 908