รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024

ด้วย Tokyo University of Foreign Studies ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 3 กุมภาพันธ์ 2568 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ดังนี้

1. Participation Agreement

2. Study Plan

3. Certificate of Health

4. Application Form for the JASSO Scholarship

5. Latest official academic record

6. A copy of Passport

7. ISEPTUFS CHECKLIST

8. Official Language Score


เอกสารประกอบ : Download a71910d5-a06d-456f-9395-4edb9b74e15f.pdf Download 70947afb-62e0-4a02-91c0-37bca4681a87.pdf Download 52d4315b-0e70-4519-a9d7-c64c77645f24.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-31 12:35:09
เผยแพร่โดย : นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 113 ครั้ง