ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาคาร AB3 เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ

อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200

 

โทรศัพท์

ภาควิชา

053-94-4040 ต่อ 101 หรือ 102

084-378-2167

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี (สาขาพืชสวนและสาขาปฐพีศาสตร์) 053-94-4040 ต่อ 121

ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาพืชสวนและสาขาปฐพีศาสตร์) 053-94-4040 ต่อ 110

สาขาพืชไร่ 081-992-0883

 : 3362 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง