ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต ด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ดร.สุริยา ตาเที่ยง บุคลากรสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ร่วมหารือกับ รศ.ดร.นพ.ณัฐ คูณรังสีสมบูรณ์ และ รศ.ดร.ภญ.มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH) คณะแพทยศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในอนาคต ด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการเอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 5 เม.ย. 2567
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 80 ครั้ง