การจัดอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ "Evaluation of Antioxidant Activity from Fruit Juices"

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ดร.สุริยา ตาเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ "Evaluation of Antioxidant Activity from Fruit Juices" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพืชสวน ณ ห้องปฏิบัติการพืชสวน เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 82 ครั้ง