การสกัดและวิเคราะห์สารประกอบ caffeine ในตัวอย่างเมล็ดกาแฟดิบ (green bean coffee) และกาแฟคั่วบด (roasted coffee) และตัวอย่างใบชาอบแห้ง พร้อมทั้งการคำนวณและการแปรผลทางสถิติ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยมี ดร.สุริยา ตาเที่ยง เป็นวิทยากร บรรยายการอบรม เรื่อง การสกัดและวิเคราะห์สารประกอบ caffeine ในตัวอย่างเมล็ดกาแฟดิบ (green bean coffee) และกาแฟคั่วบด (roasted coffee) และตัวอย่างใบชาอบแห้ง พร้อมทั้งการคำนวณและการแปรผลทางสถิติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ นักวิจัย จากมูลนิธิโครงการหลวง

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 180 ครั้ง