รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ให้ต้อนรับ นางสาวศิริรัตน์  ศรีทรงเมือง  กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตร และรับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตรเอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 315 ครั้ง