โครงการบริการวิชาการ

ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และความมั่นคงทางอาหารแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูงอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนและคณะครู จากตำบลม่อนจอง และตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 46 คน มาศึกษาดูงาน

ณ (1) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - การปลูกและผลิตพืช ในระบบโรงเรือนแบบปิด

         - การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์

   (2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

   (3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 36 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 4 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 462 ครั้ง