การประชุมร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เพื่อหารือในการวางแผน วางผัง และออกแบบที่ดินต้นแบบในบริเวณบ้านกลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จัดการประชุมร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เพื่อหารือในการวางแผน วางผัง และออกแบบที่ดินต้นแบบในบริเวณบ้านกลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานในที่ประชุม คุณมานนีย์ พาทยาชีวะ และ คุณปฏิภัทร มีแก้ว เป็นตัวแทนมูลนิธิ อาจารย์จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ และ รศ. ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล จากสตูดิโอออกแบบภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีท่านผศ. ดร. ถาวร อ่อนประไพ ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผศ.ดร. มนตรี แสนวังสี  ผศ. ดร. มนตรี ปัญญาทอง รศ. ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร และ อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล เป็นตัวแทนคณาจารย์ในด้านต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในโครงการต่อไปเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 132 ครั้ง