ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรอกวัสดุปลูก "รางวัลเหรียญทอง" ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายทัตธน คำนาสัก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และ นางสาววัชรากร ภูตะเวช นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดยมี ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการแข่งขันกรอกวัสดุปลูก "รางวัลเหรียญทอง" ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 4 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 339 ครั้ง