ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาทักษะการขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง "รางวัลเหรียญทอง" ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววัชรากร ภูตะเวช นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ นายวิทยา เลายี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาทักษะการขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง "รางวัลเหรียญทอง" งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในวันที่ 3 พฤษาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 3 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 144 ครั้ง