สวัสดีปีใหม่ไทยอาจารย์อาวุโส 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เข้ารดน้ำดำหัว อาจารย์อาวุโส 4 ท่าน (1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (2) รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช (3)  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ และ (4) รองศาสตราจารย์ รำไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 435 ครั้ง