ออกหน่วยให้บริการกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการกาแฟ ในกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ครั้งที่  3/2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในบริเวณเวียงเจ็ดลิน โดยให้มีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพเดือนละ 1 ครั้ง ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 512 ครั้ง