การเข้าค่ายฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-ตณิตศาสตร์ เข้าค่ายปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เรื่อง การสกัดเอนไซม์จากพืช ในวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยา สาขาพืชสวน โดยมี นายสุริยา ตาเที่ยง นักวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากรในการฝึกปฎิบัติการเอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 4 ม.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ปิยะนุช ยอดเพชร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 1099 ครั้ง