ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2024-05-23 27
2 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2024-05-14 67
3 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-03-08 143
4 กระบวนวิชา 365498 สัมมนา 2 2024-03-08 63
5 แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน (กระบวนวิชา 365390) 2024-03-06 76
6 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน 2024-02-18 71
7 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน 2024-02-08 94
8 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน 2024-02-07 83
9 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน 2024-02-06 108
10 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน 2024-02-05 96
11 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 2024-01-27 140
12 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 2024-01-24 138
13 Exhibition for Major Selection 2023-12-22 100
14 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ 2023-12-20 186
15 การฝึกงาน 1 (400190) สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2023-11-09 102
16 กระบวนวิชา 365497 สัมมนา 1 2023-10-30 95
17 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-09-20 167
18 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-09-13 193
19 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-08-30 294
20 โครงการสัมมนาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-28 263
21 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-08-09 231
22 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-07-26 299
23 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-07-19 226
24 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) กลุ่มที่ 1 2023-07-17 285
25 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) กลุ่มที่ 1 2023-07-17 249
26 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ) 2023-07-17 243
27 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร.มนตรี แสนวังสี) 2023-07-17 281
28 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร.ณัฐพล คงดี) 2023-07-17 261
29 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-07-12 224
30 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-07-05 251
31 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-06-28 210
32 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2023-06-20 343
33 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2023-06-03 290
34 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2023-06-02 323
35 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2023-06-01 296
36 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-04-05 244
37 แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน (กระบวนวิชา 365390) 2023-03-15 212
38 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 2023-03-12 446
39 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 2023-03-01 311
40 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (22 กุมภาพันธ์ 2566) 2023-02-22 327
41 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ 2023-02-15 362
42 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (15 กุมภาพันธ์ 2566) 2023-02-15 224
43 ประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12 2023-02-09 332
44 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 2023-02-08 336
45 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (8 กุมภาพันธ์ 2566) 2023-02-08 240
46 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (1 กุมภาพันธ์ 2566) 2023-02-01 257
47 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 พืชเครื่องดื่ม ศึกษาดูงาน 2023-01-15 373
48 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-01-11 428
49 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (28 ธันวาคม 2565) 2022-12-28 184
50 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ 2022-12-25 416
51 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (14 ธันวาคม 65) 2022-12-14 283
52 ร่วมจัดนิทรรศการที่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 2022-12-12 374
53 นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 2022-12-03 333
54 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-23 350
55 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (23 พฤศจิกายน 65) 2022-11-23 250
56 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 2022-11-23 387
57 การฝึกงาน 1 (400190) สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2022-11-16 427
58 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (5 ตุลาคม 65) 2022-10-05 325
59 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (21 กันยายน 65) 2022-09-21 498
60 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359409 พืชสวนบนพื้นที่สูง ศึกษาดูงาน 2022-09-17 397
61 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (14 กันยายน 65) 2022-09-14 427
62 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" 2022-09-10 402
63 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (7 กันยายน 65) 2022-09-07 365
64 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (17 สิงหาคม 65) 2022-08-17 448
65 ต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 2022-08-15 269
66 Exhibition for Major Selection 2022-08-15 328
67 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (10 สิงหาคม 65) 2022-08-10 518
68 อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืช 2022-08-03 408
69 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (27 กรกฎาคม 65) 2022-07-27 395
70 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (6, 20 กรกฎาคม 65) 2022-07-20 474
71 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) กลุ่มที่ 1 2022-06-14 585
72 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) กลุ่มที่ 2 2022-06-14 443
73 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ.ดร. มนตรี แสนวังสี) 2022-06-14 474
74 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม) 2022-06-14 395
75 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ และ อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) 2022-06-14 389
76 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์) 2022-06-14 435
77 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) 2022-06-14 443
78 การฝึกงาน 1 (400190) สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2022-06-12 559
79 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 กลุ่ม 2 2022-06-02 482
80 ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ และ อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 2022-05-30 499
81 อาจารย์ ดร. มนตรี แสนวังสี นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 2022-05-29 480
82 ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม และ อ.ดร. ณัฐพล คงดี นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 2022-05-23 459
83 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 2022-05-18 531
84 แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน (กระบวนวิชา 365390) 2022-04-30 120
85 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 1 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) 2022-03-03 395
86 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 2 (ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม) 2022-03-03 402
87 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) 2022-03-03 368
88 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (9 กุมภาพันธ์ 65) 2022-02-09 438
89 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี 2022-02-09 656
90 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง 2022-02-05 634
91 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (2 กุมภาพันธ์ 65) 2022-02-02 432
92 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 2022-01-30 556
93 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ 2022-01-29 554
94 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (29 มกราคม 65) 2022-01-26 557
95 โครงการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาใหม่ 2564 2022-01-26 484
96 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 2022-01-23 644
97 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (19 มกราคม 65) 2022-01-19 522
98 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (29 ธันวาคม 64) 2021-12-29 539
99 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (22 ธันวาคม 64) 2021-12-22 577
100 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (15 ธันวาคม 64) 2021-12-15 524
101 S8DC Climate Change Downscaler 2021-12-09 688
102 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (8 ธันวาคม 64) 2021-12-08 532
103 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (1 ธันวาคม 64) 2021-12-01 574
104 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (24 พฤศจิกายน 64) 2021-11-24 574
105 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-26 686
106 การบรรเทาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis Mitigation) 2021-09-25 722
107 แนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2564 2021-08-25 532
108 ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER ในพื้นที่ป่าชุมชน 2021-07-04 1111
109 โครงการ "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" และ โครงการ "เพิ่มมูลค่าใบตองตึง เพื่อลดเชื้อไฟ สลายฝุ่นควัน และทดแทนพลาสติกกับโฟม" ถ่ายทำ VDO รายการ 2 องศา 2021-06-23 1297
110 วิทยากรฝึกอบรมวิเคราะห์ข้อมูลฟลักซ์ด้วยโปรแกรม TOVI 2021-06-09 704
111 ตรวจรับงานปรับปรุงระบบน้ำแปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ 2021-05-24 483
112 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2564 2021-04-08 554
113 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2021-04-08 520
114 แนะแนวทางในการออกไปฝึกวิชาชีพ 2021-04-02 478
115 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2564 2021-03-25 463
116 ร่วมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยา 2021-03-20 879
117 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (6, 7 มี.ค. 64) 2021-03-07 724
118 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (3 มี.ค. 64) 2021-03-03 608
119 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 2021-02-28 694
120 อ.ดร. มนตรี แสนวังสี นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 2021-02-26 1061
121 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (24 ก.พ. 64) 2021-02-24 736
122 สสส. ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการ "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" 2021-02-22 802
123 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2564 2021-02-17 425
124 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 2021-02-13 829
125 งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 2021-02-04 1062
126 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-01 731
127 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 2020-12-26 641
128 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (หัวหน้าภาควิชาฯ) ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-12-24 969
129 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 2) 2020-12-16 591
130 ต้อนรับพิธีกรและเจ้าหน้าที่จาก Website Dek-D 2020-12-15 807
131 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 1) 2020-12-09 737
132 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 6/2563 2020-10-28 485
133 ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะลำปาง เข้าปรึกษาหารือ กับ อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 2020-10-16 1059
134 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 11) 2020-10-14 1011
135 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 10) 2020-10-07 823
136 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 9) 2020-09-30 1321
137 กระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) หมวดฐานฝึกงานสาขาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2020-09-26 1346
138 ต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 2020-09-24 838
139 นักวิจัยรุ่นใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) 2020-09-15 969
140 โครงการวิจัย "การปลูกพืชผสมผสานในระบบนิเวศน์วนเกษตรฯ เพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน" 2020-09-14 982
141 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพื่อกักเก็บคาร์บอนที่แปลงวิจัยเกษตรป่าไม้แม่เหียะ 2020-09-03 966
142 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 6) 2020-09-02 945
143 ประชุมวิชาการ "งานวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายยางพารา สร้างมูลค่าและคุณค่า" 2020-09-02 708
144 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2563 2020-08-26 559
145 การนำเสนอฝึกงานกระบวนวิชา 365390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2020-08-26 640
146 นำเสนอความก้าวหน้า โครงการ การปลูกพืชผสมผสานภายใต้ระบบนิเวศน์วนเกษตรด้วยกลไกเยาวชนและชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 2020-08-26 629
147 แนะนำสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2020-08-23 592
148 ต้อนรับเอกอัครราชฑูตผู้หญิงประจำประเทศไทย​จาก​ 6 ประเทศ 2020-08-20 712
149 การฝึกอบรมการคัดแยกขยะครบวงจร 2020-08-15 679
150 ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย 2020-08-13 761
151 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 3) 2020-08-05 1108
152 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 2) 2020-07-29 823
153 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 1) 2020-07-22 800
154 สัมมนาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2563 2020-07-18 908
155 การฝึกอบรมเรื่องการเพาะเชื้อเห็ดป่า ในโครงการเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน 2020-07-01 1094
156 กระบวนวิชา 400390 ฝึกงาน 3 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 1 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) 2020-06-30 488
157 กระบวนวิชา 400390 ฝึกงาน 3 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 2 (ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม) 2020-06-30 586
158 กระบวนวิชา 400390 ฝึกงาน 3 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) 2020-06-30 524
159 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2563 2020-06-23 724
160 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2020-06-20 780
161 การประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 2020-06-19 1027
162 การประชุมหารือร่วมกับท่าน สว. พ.ต.ต. ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ และคณะ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าและการทำลายป่า ด้วยโครงการ "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" นำโดย อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และทีมงานจากศูนย์วิจัยป่าไม้และชุมชน กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ 2020-06-13 1461
163 เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน 2020-06-01 1219
164 โครงการ "เห็ดป่าฟ้าใส" เพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 2020-05-27 1807
165 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 2020-02-26 911
166 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2020-02-08 1097
167 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ดูงาน ณ ศูนย์พัมนาโครงการหลวงแม่แฮ 2020-02-05 825
168 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษา กระบวนวิชา:359461 พืชเครื่องดืมศึกษาดูงาน ณ ไร่ดอยเมฆ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเชา ฮิลล์คอฟฟ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2020-02-01 1223
169 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 2020-01-22 855
170 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 2020-01-08 1432
171 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ดูงานสถานีเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 2020-01-03 1186
172 โครงการ การรอนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ปีที่ 2 (จัดกิจกรรมแปลงสาธิต) ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม เป็นหัวหน้าโครงการฯ 2019-12-10 771
173 โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเฮือนล้านนา (Lanna Home Garden)" 2019-11-02 1032
174 กระบวนการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในพื้นที่สูงและทุรกันดาร จ. เชียงใหม่ และงานบริการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดำเนินการโดย หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) และทีมงาน) 2019-09-18 1273
175 โครงการวิจัยผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Dark Sky Project) 2019-09-16 1273
176 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-07 870
177 กิจกรรมนิทรรศการ Open House สาขาวิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562 2019-08-16 754
178 โครงการฝึกงานกระบวนวิชา ๔๐๐๒๙๐ ฝึกงาน ๒ เกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2019-08-14 899
179 กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 2019-07-31 819
180 กิจกรรมการฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร การฝึกงาน 1 (400190) 2019-07-22 1305
181 กิจกรรมการฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร การฝึกงาน 2 (400290) 2019-07-17 1280
182 การเรียนการสอนสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2019-07-10 1598
183 สัมมนาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 2019-06-11 789
184 โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ปีที่ 2 (จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม เป็นหัวหน้าโครงการฯ 2019-05-25 742
185 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 พืชเครื่องดื่ม ดูงานกระบวนการผลิตกาแฟ ณ ศูนย์กาแฟล้านนา 2019-03-27 1075
186 แนะนำสาขาวิชาเอกสาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2019-03-20 998
187 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ นำนักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 2019-02-01 1092
188 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 วิชาพืชเครื่องดื่ม ดูงานศูนย์การเรียนรู้กาแฟบริษัทพานาคอฟฟี่ 2019-01-26 1376
189 รศ.ดร.สุนทร คำยอง และ อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ พร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2019-01-25 1265
190 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ลงพื้นที่โครงการวิจัยการปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชนเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 2018-12-11 1089
191 The 3 rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018) : Global Development with Environmental Sustainability 2018-11-21 988
192 รศ.ดร.สุนทร คำยอง และอ.ดร.ปณิดา กาจีนะ นำนักศึกษากระบวนวิชา 365322 ฝึกปฏิบัตินอกสถานที 2018-10-27 1184
193 อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359409 ดูงานโครงการหลวงขุนแปะ 2018-10-25 1279
194 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2561 2018-08-03 925
195 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2561 2018-06-13 888
196 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 2018-04-11 837