ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 2023-09-12 339
2 รับมอบ เครื่องยิงสี color sorter 2023-09-01 314
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้าฝึกงาน 2023-08-28 410
4 หลักสูตรรอบรม “การชงกาแฟ และการเท Latte Art 2023-07-27 492
5 โครงการบริการวิชาการ 2023-06-04 461
6 สวัสดีปีใหม่ไทยอาจารย์อาวุโส 2566 2023-04-28 462
7 สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 2023-04-19 406
8 ออกหน่วยให้บริการกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 2023-02-27 522
9 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 2023-02-21 505
10 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-02-17 526
11 ต้อนรับ อธิการบดีของ National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน 2023-02-16 438
12 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-02-11 520
13 ภาควิชารังสีเทคนิค เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพาะปลูกต้นกาแฟ 2023-02-03 476
14 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-31 376
15 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-27 484
16 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-19 501
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ศึกษาดูงาน 2023-01-18 495
18 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-07 463
19 Q Processing Course Level 2 - Professional 2022-12-17 384
20 ร่วมการจัดเวทีเสวนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 2022-12-12 461
21 เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ 2022-11-22 438
22 ฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร 2022-11-18 560
23 จัดบูธนิทรรศการภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-11 431
24 ศึกษาดูงาน ขบวนการปลูกและผลิตกาแฟและโกโก้แบบครบวงจร 2022-10-31 882
25 นัดหมาย และชี้แจ้งการฝึกงาน 2 (กระบวนวิชา 400290) 2022-10-19 496
26 พิธีมุทิตาจิต อำลา และขอบคุณ 2565 2022-09-23 492
27 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-16 457
28 ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ 2022-08-23 515
29 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 2022-08-10 698
30 ประชุมคณะทำงานโครงการ Innovation Alley 2022-08-05 632
31 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-30 649
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี เข้าศึกษาดูงาน 2022-06-21 744
33 เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2022-05-02 716
34 สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 2022-04-25 694
35 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-07 650
36 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงาน 2022-04-05 683
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน 2022-02-14 883
38 กระบวนวิชา 359461 ศึกษากระบวนการชง และชิม 2022-02-08 737
39 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8) 2022-02-02 702
40 โครงการ USAC เยี่ยมชมดูงาน 2022-01-28 658
41 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2022-01-26 739
42 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7) 2022-01-26 673
43 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6) 2022-01-19 826
44 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 ศึกษาดูงาน 2022-01-15 799
45 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5) 2022-01-12 819
46 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หน้า) 2021-12-22 816
47 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 4) 2021-12-22 913
48 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2021-12-21 688
49 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) 2021-12-15 795
50 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) 2021-12-08 780
51 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-08 693
52 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) 2021-12-01 830
53 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2564) 2021-09-16 851
54 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2564 2021-09-13 920
55 คณะครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสันป่าตองสาขาพืชศาสตร์ มาดูสถานที่ฝึกงาน 2021-09-07 1039
56 นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-09-04 835
57 ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ 2021-08-19 1005
58 ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย 2021-08-10 880
59 ปรึกษาหารือ Food Innovation and Packaging Center: FIN 2021-07-07 870
60 ปรึกษา หารือ การฝึกงาน 2021-06-24 807
61 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าฝึกงาน 2021-06-15 868
62 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-09 854
63 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน 2021-03-17 1130
64 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (26-27 กุมภาพันธ์ 64) 2021-02-27 1110
65 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (24 ก.พ. 64) 2021-02-24 1083
66 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-22 874
67 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (17 ก.พ. 64) 2021-02-17 888
68 การศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและการชงกาแฟ 2021-02-16 853
69 ออกหน่วยให้บริการกาแฟ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 2021-02-04 917
70 ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง 2020-12-26 1101
71 คอร์สชงกาแฟขั้นพื้นฐาน สำหรับ Barista มือใหม่ 2020-12-24 1230
72 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-23 1005
73 กระบวนวิชา 359360 (พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น) ศึกษากระบวนการแปรรูปกาแฟ พร้อมทั้งการชงและชิมกาแฟ 2020-12-19 950
74 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-16 950
75 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-09 1247
76 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 6/2563 2020-11-27 1274
77 ลงพื้นที่งานบริการวิชาการ โครงการกาแฟ สร้างป่า รักษาป่า และการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปี ในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม 2020-11-26 1105
78 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ThaiFlux Workshop 2020 2020-11-16 1041
79 ร่วมกิจกรรม Workshop slowbar cmu coffee 2020-11-05 1022
80 ติดตามงานวิจัย โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-28 1098
81 คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-10-27 1155
82 คณะทำงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ_อมก๋อย เข้า รับการปรึกษา 2020-10-27 1104
83 แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2020-10-27 1075
84 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2563) 2020-10-22 1226
85 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เหมาะ เข้าศึกษาดูงาน การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้า 2020-10-15 1393
86 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 10) 2020-10-07 1168
87 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 9) 2020-09-30 1194
88 นักศึกษากระบวนวิชา 361210 (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น) เข้าศึกษาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกาแฟ 2020-09-28 1154
89 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8) 2020-09-23 1196
90 พิธีมุฑิตาจิต ประจำปี 2563 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-09-18 1482
91 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7) 2020-09-16 1311
92 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2020-09-09 1312
93 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบรัษท ปากซองไฮแลนด์ จำกัด 2020-09-08 1631
94 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2020-09-08 1318
95 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 5/2563 2020-09-03 1185
96 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6) 2020-09-02 1755
97 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5) 2020-08-26 1305
98 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) 2020-08-05 1269
99 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการพัฒนากาแฟตามโครงการ Lanna Hub center 2020-07-31 1279
100 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) 2020-07-29 1808
101 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) 2020-07-22 1837
102 ประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-16 1315
103 โครงการจัดทำวีดีทัศน์วิชาการรับใช้สังคม (USR) 2020-06-04 1354
104 Mr.Jack Op De Laak  ผู้เชียวชาญด้านกาแฟ ให้คำปรึกษาด้านสายพันธุ์กาแฟอาราบีกา 2020-05-15 1415
105 การฝึกงาน กาแฟครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2020-04-20 1502
106 พ่นยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-04-04 1705
107 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 4 2020-02-08 1744
108 อบรมหลักสูตร มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟไปสู่แบรนด์ A-Coffee 2020-02-06 1842
109 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2563 2020-01-29 1734
110 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 3 2020-01-25 1729
111 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 2 2020-01-18 1961
112 การฝึกอบรมหัวข้อ "Highland Arabica Coffee Production" ให้แก่คณะนักศึกษาจาก National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน 2020-01-14 1624
113 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 1 2020-01-11 1928
114 งานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓ 2020-01-10 1457
115 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อดีตผู้บริหาร 2020-01-06 1367
116 การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 2019-12-25 1396
117 ผู้ร่วมประชุมพื้นที่สงวนชีวมณฑล จากประเทศเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน 2019-12-20 1457
118 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หลักสูตร “การปลูกและการผลิตกาแฟอะราบิกา" โดย บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 2019-12-18 1505
119 การร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 2019-12-13 1396
120 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-03 1219
121 การต้อนรับคณะผู้ดูงานจาก Meji University เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 2019-12-02 1341
122 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-11-29 1565
123 การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการของ ธกส 2019-11-28 1678
124 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงร่วมจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๙ 2019-11-07 1350
125 การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกาแฟไทย 2019-09-25 1462
126 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว "สู่ลูกจ้างมืออาชีพ" 2019-09-14 1831
127 จัดนิทรรศการและสาธิตในงาน CMU Open House 2019-08-30 1622
128 ต้อนรับคณะดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2019-08-29 1582
129 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-26 1567
130 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-22 1667
131 การศึกษาดูงานโดยบุคลากรจาก Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) จากประเทศจีน 2019-08-16 1791
132 การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2019-08-14 1475
133 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-09 1701
134 กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-08-02 1606
135 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-07-27 1512
136 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-26 1584
137 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-07-23 1792
138 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล 2019-07-05 2157
139 การฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 2019-06-23 1691
140 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฟื้นฟูสวนกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต" 2019-06-20 1563
141 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตกาแฟ" 2019-06-06 1530
142 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล 2019-03-09 1407
143 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2562 2019-02-26 1824
144 การฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 2019-02-10 1233
145 การประชุมปรึกษาหารือด้านการดำนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-01-24 1663
146 การฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-13 1809
147 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ 2018-09-14 1688
148 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-25 2050
149 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ 2018-08-10 2342
150 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ บ้านปงเหนือ ต. แม่เงิน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-07-22 1872
151 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ (การฝึกอบรมเคลื่อนที่) วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2018-04-07 1695
152 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน" วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 2018-03-10 1721
153 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติครั้งที่ 2 วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2018-02-18 1919
154 สื่อมวลชนส่วนกลางเยี่ยมชมและบันทึกภาพดอกนางพญาเสือโคร่ง 2018-01-27 1671
155 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติครั้งที่ 1 วันที่ 14-20 มกราคม พ.ศ. 2561 2018-01-14 1672