ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 2023-09-12 101
2 รับมอบ เครื่องยิงสี color sorter 2023-09-01 88
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้าฝึกงาน 2023-08-28 146
4 หลักสูตรรอบรม “การชงกาแฟ และการเท Latte Art 2023-07-27 200
5 โครงการบริการวิชาการ 2023-06-04 229
6 สวัสดีปีใหม่ไทยอาจารย์อาวุโส 2566 2023-04-28 222
7 สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 2023-04-19 204
8 ออกหน่วยให้บริการกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 2023-02-27 295
9 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 2023-02-21 285
10 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-02-17 309
11 ต้อนรับ อธิการบดีของ National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน 2023-02-16 245
12 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-02-11 316
13 ภาควิชารังสีเทคนิค เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพาะปลูกต้นกาแฟ 2023-02-03 280
14 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-31 197
15 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-27 258
16 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-19 277
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ศึกษาดูงาน 2023-01-18 283
18 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-07 264
19 Q Processing Course Level 2 - Professional 2022-12-17 241
20 ร่วมการจัดเวทีเสวนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 2022-12-12 296
21 เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ 2022-11-22 301
22 ฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร 2022-11-18 409
23 จัดบูธนิทรรศการภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-11 287
24 ศึกษาดูงาน ขบวนการปลูกและผลิตกาแฟและโกโก้แบบครบวงจร 2022-10-31 428
25 นัดหมาย และชี้แจ้งการฝึกงาน 2 (กระบวนวิชา 400290) 2022-10-19 352
26 พิธีมุทิตาจิต อำลา และขอบคุณ 2565 2022-09-23 369
27 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-16 325
28 ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ 2022-08-23 364
29 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 2022-08-10 546
30 ประชุมคณะทำงานโครงการ Innovation Alley 2022-08-05 471
31 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-30 515
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี เข้าศึกษาดูงาน 2022-06-21 593
33 เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2022-05-02 582
34 สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 2022-04-25 554
35 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-07 511
36 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงาน 2022-04-05 542
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน 2022-02-14 718
38 กระบวนวิชา 359461 ศึกษากระบวนการชง และชิม 2022-02-08 588
39 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8) 2022-02-02 574
40 โครงการ USAC เยี่ยมชมดูงาน 2022-01-28 513
41 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2022-01-26 576
42 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7) 2022-01-26 539
43 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6) 2022-01-19 676
44 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 ศึกษาดูงาน 2022-01-15 660
45 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5) 2022-01-12 671
46 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หน้า) 2021-12-22 682
47 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 4) 2021-12-22 770
48 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2021-12-21 564
49 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) 2021-12-15 652
50 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) 2021-12-08 647
51 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-08 570
52 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) 2021-12-01 676
53 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2564) 2021-09-16 689
54 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2564 2021-09-13 781
55 คณะครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสันป่าตองสาขาพืชศาสตร์ มาดูสถานที่ฝึกงาน 2021-09-07 877
56 นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-09-04 695
57 ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ 2021-08-19 863
58 ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย 2021-08-10 757
59 ปรึกษาหารือ Food Innovation and Packaging Center: FIN 2021-07-07 741
60 ปรึกษา หารือ การฝึกงาน 2021-06-24 663
61 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าฝึกงาน 2021-06-15 742
62 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-09 735
63 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน 2021-03-17 985
64 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (26-27 กุมภาพันธ์ 64) 2021-02-27 999
65 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (24 ก.พ. 64) 2021-02-24 959
66 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-22 762
67 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (17 ก.พ. 64) 2021-02-17 776
68 การศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและการชงกาแฟ 2021-02-16 739
69 ออกหน่วยให้บริการกาแฟ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 2021-02-04 786
70 ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง 2020-12-26 948
71 คอร์สชงกาแฟขั้นพื้นฐาน สำหรับ Barista มือใหม่ 2020-12-24 1056
72 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-23 875
73 กระบวนวิชา 359360 (พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น) ศึกษากระบวนการแปรรูปกาแฟ พร้อมทั้งการชงและชิมกาแฟ 2020-12-19 832
74 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-16 829
75 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-09 1094
76 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 6/2563 2020-11-27 1151
77 ลงพื้นที่งานบริการวิชาการ โครงการกาแฟ สร้างป่า รักษาป่า และการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปี ในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม 2020-11-26 968
78 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ThaiFlux Workshop 2020 2020-11-16 890
79 ร่วมกิจกรรม Workshop slowbar cmu coffee 2020-11-05 893
80 ติดตามงานวิจัย โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-28 948
81 คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-10-27 1040
82 คณะทำงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ_อมก๋อย เข้า รับการปรึกษา 2020-10-27 986
83 แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2020-10-27 957
84 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2563) 2020-10-22 1103
85 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เหมาะ เข้าศึกษาดูงาน การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้า 2020-10-15 1271
86 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 10) 2020-10-07 1049
87 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 9) 2020-09-30 1071
88 นักศึกษากระบวนวิชา 361210 (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น) เข้าศึกษาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกาแฟ 2020-09-28 1038
89 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8) 2020-09-23 1073
90 พิธีมุฑิตาจิต ประจำปี 2563 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-09-18 1369
91 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7) 2020-09-16 1176
92 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2020-09-09 1163
93 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบรัษท ปากซองไฮแลนด์ จำกัด 2020-09-08 1470
94 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2020-09-08 1208
95 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 5/2563 2020-09-03 1072
96 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6) 2020-09-02 1627
97 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5) 2020-08-26 1165
98 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) 2020-08-05 1149
99 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการพัฒนากาแฟตามโครงการ Lanna Hub center 2020-07-31 1145
100 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) 2020-07-29 1679
101 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) 2020-07-22 1694
102 ประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-16 1198
103 โครงการจัดทำวีดีทัศน์วิชาการรับใช้สังคม (USR) 2020-06-04 1249
104 Mr.Jack Op De Laak  ผู้เชียวชาญด้านกาแฟ ให้คำปรึกษาด้านสายพันธุ์กาแฟอาราบีกา 2020-05-15 1292
105 การฝึกงาน กาแฟครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2020-04-20 1369
106 พ่นยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-04-04 1534
107 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 4 2020-02-08 1608
108 อบรมหลักสูตร มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟไปสู่แบรนด์ A-Coffee 2020-02-06 1662
109 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2563 2020-01-29 1572
110 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 3 2020-01-25 1595
111 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 2 2020-01-18 1708
112 การฝึกอบรมหัวข้อ "Highland Arabica Coffee Production" ให้แก่คณะนักศึกษาจาก National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน 2020-01-14 1469
113 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 1 2020-01-11 1703
114 งานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓ 2020-01-10 1331
115 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อดีตผู้บริหาร 2020-01-06 1261
116 การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 2019-12-25 1281
117 ผู้ร่วมประชุมพื้นที่สงวนชีวมณฑล จากประเทศเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน 2019-12-20 1332
118 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หลักสูตร “การปลูกและการผลิตกาแฟอะราบิกา" โดย บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 2019-12-18 1375
119 การร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 2019-12-13 1278
120 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-03 1120
121 การต้อนรับคณะผู้ดูงานจาก Meji University เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 2019-12-02 1236
122 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-11-29 1436
123 การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการของ ธกส 2019-11-28 1532
124 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงร่วมจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๙ 2019-11-07 1204
125 การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกาแฟไทย 2019-09-25 1328
126 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว "สู่ลูกจ้างมืออาชีพ" 2019-09-14 1688
127 จัดนิทรรศการและสาธิตในงาน CMU Open House 2019-08-30 1491
128 ต้อนรับคณะดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2019-08-29 1464
129 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-26 1414
130 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-22 1519
131 การศึกษาดูงานโดยบุคลากรจาก Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) จากประเทศจีน 2019-08-16 1656
132 การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2019-08-14 1352
133 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-09 1549
134 กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-08-02 1493
135 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-07-27 1389
136 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-26 1466
137 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-07-23 1645
138 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล 2019-07-05 1984
139 การฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 2019-06-23 1553
140 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฟื้นฟูสวนกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต" 2019-06-20 1423
141 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตกาแฟ" 2019-06-06 1377
142 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล 2019-03-09 1304
143 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2562 2019-02-26 1657
144 การฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 2019-02-10 1118
145 การประชุมปรึกษาหารือด้านการดำนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-01-24 1534
146 การฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-13 1664
147 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ 2018-09-14 1554
148 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-25 1878
149 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ 2018-08-10 2083
150 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ บ้านปงเหนือ ต. แม่เงิน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-07-22 1691
151 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ (การฝึกอบรมเคลื่อนที่) วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2018-04-07 1560
152 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน" วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 2018-03-10 1592
153 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติครั้งที่ 2 วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2018-02-18 1796
154 สื่อมวลชนส่วนกลางเยี่ยมชมและบันทึกภาพดอกนางพญาเสือโคร่ง 2018-01-27 1559
155 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติครั้งที่ 1 วันที่ 14-20 มกราคม พ.ศ. 2561 2018-01-14 1575