ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 พิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 และแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 2022-03-24 230
2 เลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2564 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 2564 2022-03-24 215
3 Dinner talk และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าเกียรติยศคณะเกษตรศาสตร์ 2022-02-25 212
4 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 2022-02-05 320
5 งานเลี้ยงแสดงความยินดี ของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-14 351
6 งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 2022-01-13 359
7 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-08 245
8 การประชุมชี้แจงการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (BSLA) 2021-12-11 520
9 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 2021-12-10 277
10 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2564 2021-12-04 303
11 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2564 2021-11-06 261
12 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2564 2021-10-01 505
13 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 2021-09-29 403
14 การประชุมผู้ประสานงานสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2564 2021-09-22 323
15 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2564 2021-09-04 347
16 โครงการ “เลือดเข้มช่วยกัน เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน” 2021-05-07 541
17 ศิษย์เก่าเกษตร มช. รุ่น 11 มอบเงินสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ 2021-03-22 456
18 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-20 459
19 ศิษย์เก่าเกษตร มช. รุ่น 7 มอบเงินสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ 2021-03-12 455
20 พิธีทักษิณานุปทาน แด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ 2020-12-06 606
21 ประชุมคณะทำงาน "สายใยน้องพี่ AGGIE CMU ครั้งที่ 4" 2020-10-28 613
22 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 2020-09-30 523
23 มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงอาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2020-09-11 643
24 รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากผ้า จากศิษย์เก่า เกษตร มช. รุ่น 13 2020-08-17 659
25 รายการ CMU LIVE : คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “ร่วมด้วยช่วยกัน ทำงานเป็นทีม #7 2020-08-09 666
26 การส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565 2020-07-18 610
27 สมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษ การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2020-02-26 881
28 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 53 ปี 2020-02-25 927
29 การประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 2020-02-01 617
30 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 2020-01-26 604
31 การประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2562 2019-12-22 661
32 งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-09 700
33 สมาคมฯ จัดกิจกรรม “สายใยน้องพี่ AGGIE CMU” ในประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2562 2019-09-14 761
34 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-08-09 770
35 สมาคมฯ ร่วมประชุมวางแผนการจัดประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2562 2019-07-20 816
36 ศิษย์เก่าเกษตร มช. ร่วมต้อนรับน้องใหม่ ในประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2562 2019-07-20 853
37 การประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่2/2562 2019-06-22 864
38 สมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษ ในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 2019-05-23 891
39 สมาคมฯร่วมการสัมมนา เรื่อง"การศึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่ยนสินค้าเกษตร : ลำไย" 2019-05-19 798
40 สมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษ การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 2019-05-15 1191
41 สมาคมฯ ร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 2019-04-26 707
42 สมาคมฯ ร่วมพิธีปัจฉิมทิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 2019-04-20 982
43 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562 2019-04-20 677
44 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 2019-02-27 671
45 งานทำบุญครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 2019-02-25 705
46 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 2019-01-22 737
47 AGGIE CMU RUN 2018 2018-11-10 1093
48 งานเกษตรคืนรัง ประจำปี 2561 2018-11-10 682
49 การประชุมสามัญกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2561 2018-09-29 726
50 สมาคมฯมอบเงินสนับสนุน ซื้อเครื่องดนตรีไทย 2018-09-21 758
51 ประเพณีรับน้องขึ้นดอย "สายใยน้องพี่ AGGIE CMU" 2018-09-08 729
52 การประชุมสามัญกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2561 2018-08-25 789
53 พิธีไหว้ครู วันพร ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-16 767
54 ประชุมคณะทำงาน ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561 2018-08-09 725
55 ประชุมคณะทำงานงานเกษตรคืนรัง ประจำปี 2561 2018-08-06 1086
56 การประชุมสามัญกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2561 2018-07-26 708
57 ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2561 2018-07-20 745
58 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ ของคณะเกษตรศาตร์ 2018-07-11 738
59 การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 2018-05-25 705
60 การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 2018-05-16 795
61 พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 2018-04-27 720
62 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 2018-04-26 674
63 พิธีอำลาสถาบันและพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2018-04-20 1020
64 สมาคมฯ ร่วมงานทำบุญครบรอบ 51 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 2018-02-27 747