ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 2024-02-22 155
2 คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข เกษตร มช. รุ่นที่ 8 มอบเงินสนับสนุนให้กับ สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2024-02-22 120
3 งานเลี้ยงครบรอบ 50 ปี ของศิษย์เก่าเกษตร มช. รุ่น 10 2023-12-09 184
4 งานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ นางสาว เกษราภรณ์ ประภาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-11-30 153
5 กิจกรรมการนำนักศึกษาสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2566 2023-11-18 143
6 การทอดผ้าป่าการศึกษา และพิธีมุทิตาจิตสักการะแสดงความยินดีแด่ พระเทพวชิราธิบดี ในโอกาสรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริการสังคม 2023-11-18 144
7 การแข่งขันกีฬา " AGGIE Alumni Sports Day 2023 " 2023-11-17 149
8 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2566 2023-11-03 214
9 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566 2023-10-26 207
10 การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล และกิจกรรมผ้าป่าการศึกษา กับทางมูลนิธิพัฒนาเกษตรมช. และคณะเกษตรศาสตร์ มช. 2023-10-25 188
11 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ให้กับผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ 2023-09-28 164
12 พิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 และแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 2022-03-24 495
13 เลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2564 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 2564 2022-03-24 513
14 Dinner talk และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าเกียรติยศคณะเกษตรศาสตร์ 2022-02-25 446
15 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 2022-02-05 569
16 งานเลี้ยงแสดงความยินดี ของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-14 620
17 งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 2022-01-13 618
18 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-08 427
19 การประชุมชี้แจงการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (BSLA) 2021-12-11 752
20 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 2021-12-10 482
21 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2564 2021-12-04 504
22 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2564 2021-11-06 460
23 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2564 2021-10-01 693
24 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 2021-09-29 588
25 การประชุมผู้ประสานงานสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2564 2021-09-22 505
26 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2564 2021-09-04 570
27 โครงการ “เลือดเข้มช่วยกัน เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน” 2021-05-07 719
28 ศิษย์เก่าเกษตร มช. รุ่น 11 มอบเงินสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ 2021-03-22 654
29 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-20 664
30 ศิษย์เก่าเกษตร มช. รุ่น 7 มอบเงินสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ 2021-03-12 691
31 พิธีทักษิณานุปทาน แด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ 2020-12-06 849
32 ประชุมคณะทำงาน "สายใยน้องพี่ AGGIE CMU ครั้งที่ 4" 2020-10-28 801
33 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 2020-09-30 725
34 มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงอาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2020-09-11 854
35 รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากผ้า จากศิษย์เก่า เกษตร มช. รุ่น 13 2020-08-17 912
36 รายการ CMU LIVE : คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “ร่วมด้วยช่วยกัน ทำงานเป็นทีม #7 2020-08-09 890
37 การส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565 2020-07-18 831
38 สมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษ การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2020-02-26 1227
39 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 53 ปี 2020-02-25 1353
40 การประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 2020-02-01 821
41 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 2020-01-26 780
42 การประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2562 2019-12-22 849
43 งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-09 904
44 สมาคมฯ จัดกิจกรรม “สายใยน้องพี่ AGGIE CMU” ในประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2562 2019-09-14 1111
45 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-08-09 1005
46 สมาคมฯ ร่วมประชุมวางแผนการจัดประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2562 2019-07-20 1186
47 ศิษย์เก่าเกษตร มช. ร่วมต้อนรับน้องใหม่ ในประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2562 2019-07-20 1182
48 การประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่2/2562 2019-06-22 1071
49 สมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษ ในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 2019-05-23 1166
50 สมาคมฯร่วมการสัมมนา เรื่อง"การศึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่ยนสินค้าเกษตร : ลำไย" 2019-05-19 1066
51 สมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษ การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 2019-05-15 1447
52 สมาคมฯ ร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 2019-04-26 885
53 สมาคมฯ ร่วมพิธีปัจฉิมทิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 2019-04-20 1282
54 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562 2019-04-20 878
55 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 2019-02-27 877
56 งานทำบุญครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 2019-02-25 911
57 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 2019-01-22 944
58 AGGIE CMU RUN 2018 2018-11-10 1384
59 งานเกษตรคืนรัง ประจำปี 2561 2018-11-10 873
60 การประชุมสามัญกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2561 2018-09-29 934
61 สมาคมฯมอบเงินสนับสนุน ซื้อเครื่องดนตรีไทย 2018-09-21 995
62 ประเพณีรับน้องขึ้นดอย "สายใยน้องพี่ AGGIE CMU" 2018-09-08 920
63 การประชุมสามัญกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2561 2018-08-25 976
64 พิธีไหว้ครู วันพร ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-16 951
65 ประชุมคณะทำงาน ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561 2018-08-09 921
66 ประชุมคณะทำงานงานเกษตรคืนรัง ประจำปี 2561 2018-08-06 1298
67 การประชุมสามัญกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2561 2018-07-26 888
68 ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2561 2018-07-20 1071
69 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ ของคณะเกษตรศาตร์ 2018-07-11 1000
70 การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 2018-05-25 892
71 การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 2018-05-16 1074
72 พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 2018-04-27 906
73 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 2018-04-26 864
74 พิธีอำลาสถาบันและพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2018-04-20 1255
75 สมาคมฯ ร่วมงานทำบุญครบรอบ 51 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 2018-02-27 944