โครงการอบรม เรื่อง หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

        สาขาวิชาพืชสวนได้จัดโครงการอบรม เรื่อง หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมี อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล ในการจัดครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ วิธีการแก้ไขบทความให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเขียนบทความทางวิชาการ นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่การนำเสนอผลงานวิชาการมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาทางวิชาการ ต่อไปเอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 341 ครั้ง