ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าเชิงพื้นที่ ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567)

          งานบริหารงานวิจัยฯ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย ยื่นขอรับ ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าเชิงพื้นที่ ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567) สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม>>>

     ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานวิจัยฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

แบบฟอร์ข้อเสนอโครงการ


เอกสารประกอบ : Download เงื่อนไขทุนพัฒนาสถานีวิจัย ปี 67.pdf Download แบบฟอร์มข้อเสนอปี 67 (ทุนพัฒนาสถานี).doc

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-12-15 14:24:35
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 160 ครั้ง