คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุน The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2566

                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุน The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2566 อาจารย์ นักวิชาการ ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อจัดทำเอกสารสรุปการยื่นขอรับทุนและจัดส่งเอกสาร แจ้งสำนักงานบริหารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/MSF2023


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-20 13:28:27
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 435 ครั้ง