ประชาสัมพันธ์ ทุน Japanese Government (MEXT) scholarship 2023 (Research Students) ณ Ochanomizu University ระยะเวลา 1.5 ปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อดำเนินการวิจัย

Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Japanese Government (MEXT) scholarship 2023 (Research Students) ณ Ochanomizu University ระยะเวลา 1.5 ปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อดำเนินการวิจัย นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าว จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลคะแนน JPLT ไม่ต่ำกว่าระดับ N2 หรือ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ นักศึกษาที่สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

  1. Application for Japanese Government Scholarship
  2. Field of Study and Study Program
  3. Supervisor Application Form
  4. Recommendation Letter
  5. Photocopy of Passport
  6. ID Photo
  7. Official Academic Transcript
  8. Copy of Graduation Certificate
  9. Abstract Theses
  10. Proof of Language Competency Score

หมดเขตเสนอชื่อถึง Ochanomizu University ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ Japanese Government (MEXT) scholarship 2023 (Research Students) ณ Ochanomizu University แก่นักศึกษาที่สนใจ ทั้งนี้โปรดเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามแจ้งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หากเกินกว่ากำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ


เอกสารประกอบ : Download 1f1bcb4c-fd20-4327-980e-75ef53915381.pdf Download 3c8f3fce-0c96-49f3-ac92-828b4d0d017b.pdf Download 44cca341-bf3d-4bb9-9994-e756ef8d855c.pdf Download b6d2c7b7-e7a8-4950-b4e6-84db3487cb6d.pdf Download ee8c55c8-a1f2-4b23-be85-db62abd5c795.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-01 16:00:19
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 136 ครั้ง