ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ /นักวิชาการ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13"

                     ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ /นักวิชาการ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุญโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในหัวข้อ "นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13"  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญวาส ลำเพาพงศ์ 
ลงทะเบียน https://agri.cmu.ac.th/2017/meetings/register/329/1


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-25 09:14:51
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 62 ครั้ง